Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 

 
 
   

 

Google Maps

 
   
   

 

 

 

 
 
 
 
LEGEND
 

LEGEND U DANILOVGRADU

 

LEGEND projekat u Danilovgradu je otpočeo sa radom u decembru 2013 godine a završetak se predviđa do kraja 2014 godine. Osnovni cilj je rekonstrukcija Centra za kulturu Danilovgrad i uvođenje sistema grijanja i hlađenja korišćenjem geotermalne energije putem toplotne pumpe koji će se koristiti za zagrijavanje i hlađenje prostorija Centra za kulturu, čija je ukupna površina 1200m2 + veranda.


Centar za kulturu je jedna od najznačajnijih ustanova kulture u Danilovgradu. Osnovan je 1965 godine, a u njegovom sklopu posluju tri radne jedinice - RJ Prikazivačko-scenska djelatnost, RJ Muzej i RJ za fizičku kulturu sport i rekreaciju. U najznačajnije projekte radne jedinice prikazivačko scenske djelatnosti ubrajaju se: književne manifestacije, festivali, promocija knjiga, književne večeri, tribine i predavanja, dokumentarne večeri, pozorišne predstave za djecu i odrasle, koncerti i zabavno artistički program. Bioskop »Zeta« radi u okviru Centra za kulturu. Osnovan je 1947. godine i prikazuje filmove raznih žanrova najaktuelnijih filmskih ostvarenja domaće i strane produkcije. Međutim, temeljna rekonstrukcija objekta do sad nije rađena, tako da je stanje u kojojem su se nalazile prostorije ove ustanove bilo dosta loše.


Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija objekta i ugradnja GCHP sistema, čime će Centar za kulturu postati jedna od najsavremenijih ustanova u Crnoj Gori. Time Opština Danilovgrad postaje bogatija za još jedan savremeni objekat. Ugradnjom ovog sistema povećava se ušteda elektične energije, jer će se putem GHCP pumpe koristiti temperatura podzemnih voda za zagrijevanje i hlađenje prostorija.


Opština Danilovgrad radi na promociji ovog projekta i podizanju svijesti kod građana o samoj geotermalnoj energiji i ovom sistemu,što se svodi na organizovanje radionica,na dijeljenje flajera,na postavljanje bilborda, u planu je organizovanje još nekih marketinških aktivnosti kako bi se doprinijelo što boljem razumijevanju samog projekta LEGEND i njegove prednosti koje se najviše odnose na uštedu električne energije, zaštitu životne sredine i promovisanje alternativnih izvora energije, poput GTE. Takođe,veći akcenat u budućim aktivnostima biće stavljen na jačanju građanske svijesti o konceptu energetske efikasnosti i njegovoj praktičnoj primjeni, kako u pojedinačnim domaćinstvima tako i široj društvenoj zajednici  uopšte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

. •