Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 

 
 
   

 

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 
 
 

Na osnovu člana 24 i 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG,, br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06, 56/06  i ,,Sl. list CG,, br. 46/11 i 14/14 ) i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad (,,Sl. list RCG – opštinski propisi,, br. 30/04 i ,,Sl. list CG – opštinski propisi,, br. 19/08 i 12/11), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj 01.09.2014. godine, donijela  je

O D L U K U

O IMENOVANJU OPŠTINSKE  IZBORNE KOMISIJE

 

Član 1

U stalni sastav Opštinske izborne komisije imenuju se:

  1. Dejan Vuković, za predsjednika

Ratko Lakić, za  zamjenika predsjednika  

  1. Srđan Đurović, za člana  

Suzana Domazetović, za zamjenika člana

  1. Maja Luketić, za člana

Tamara Lakić, za zamjenika člana

  1. Persida Vuković, za člana

Nikola Šćepanović, za zamjenika člana

  1. Nikola Vuković, za člana

Radovan Bojović, za zamjenika člana

Član 2


Za sekretara Opštinske izborne komisije imenuje se Đina Živković, diplomirani pravnik.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije (,,Sl. list CG – Opštinski propisi,, br. 17/12).


Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ,,Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi,,.

 

Broj : 03-030- 125/1
Danilovgrad, 01.09.2014. god.

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović,s.r.

 

OGLAŠAVANjE BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR POSLANIKA KOJI ĆE SE ODRŽATI 16.10.2016. GODINE

DOPIS PARTIJI SNP ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS PZP  ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS POZITIVNOJ ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS POLITICKA GRUPACIJA MILAN KNEZEVIC ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS SDP ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS PARTIJI DPS ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS FRONT ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

ODLUKA O UTVRDJIVANJU BROJA PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

IZVJEŠTAJ OIK O KONAČNIM REZULTATIMA

ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANjU IZBORA NA BIRAČKIM MJESTIMA BR.9,19 i 32

Rješenje po prigovoru za biračko mjesto 9 - Gostilje

Rješenje po prigovoru za biračko mjesto 19 - Kujava

Rješenje po prigovoru za biračko mjesto 32 - Lazine

ZAPISNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENIH REZULTATA IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI DANILOVGRAD

ZBIRNU IZBORNU LISTU ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

Obavještenje

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

Rješenje o utvrđivanju liste ,,Evropsko lice Danilovgrada- Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora“

Rješenje o utvrđivanju liste Demokratski front – Miodrag Lekić

Rješenje o utvrđivanju liste ,,Koalicija za Evropski Danilovgrad“ – Milo Đukanović

Rješenje o utvrđivanju liste Srpski front za Danilovgrad i Spuž

Rješenje o utvrđivanju liste SNP-Mladost. Mudrost. Hrabrost. - Spasoje Peđa Kovačević

IZBORNI KALENDAR SVIH ROKOVA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI PREDVIĐENIH IZBORNIM ZAKONODAVSTVOM ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD KOJI ĆE SE ODRŽATI 25.05.2014. GODINE

Odluka Opštinske izborne komisije

OBAVJEŠTENJE

Odluka Opštinske izborne komisije po zahtjevu OO Socijaldemokratske partije Danilovgrad br. 85 od 08.04.2013

Rješenje Opštinske izborne komisije po zahtjevu Predsjednika Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića br. 98 od 10.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

. •