Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

22.03.2013.

SAOPŠTENJE

 

Dana 22.03.2013. godine, sa početkom u 10 časova, održana je  XVIII  sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

 1. Odluku o Budžetu opštine Danilovgrad za 2013. godinu.
 2. Poslovni i finansijski plan Javnog preduzeća ,,Komunalno,, Danilovgrad za 2013. godinu.
 3. Poslovni plan Javnog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad za 2013. godinu sa dvogodišnjim finansijskim planom za 2013.-2014. godinu,
 4. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2012. godinu sa Programom rada za 2013. godinu,
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Jav ne ustanove ,, Umjetnička kolonija,, za 2012. godinu sa Programom rada za 2013. godinu.
 6. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2012. godinu.
 7. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2013. godinu.
 8. Odluku o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Danilovgrad,
 9. Odluku o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Danilovgrad,
 10. Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama,
 11. Odluku o davanju na korišćenje bez naknade JP ,,Komunalno,, Danilovgrad nepokretnosti u KO Danilovgrad.

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •