Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10.01.2014.

SAOPŠTENJE

 

Dana 27.12.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova, održana je XXIII sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

  1. Odluka o budžetu opštine Danilovgrad za 2014. godinu;
  2. Odluka o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno zemljište za 2013. godinu;
  3. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Danilovgrad;;
  4. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad;
  5. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad;
  6. Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se bira u skupštini opštine danilovgrad;

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •