Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

04.04.2014.

SAOPŠTENJE

 

Dana 28.03.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, održana je XXIV sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

 1. Odluka o donošenju Prostorno– urbanističkog plana opštine Danilovgrad;
 2. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2013. godinu sa Programom rada za 2014. godinu;
 3. Izvještaj o radu  i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu za 2013. godinu sa Programom rada za 2014. godinu;;
 4. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove ,,Umjetnička kolonija,, za 2013. sa Programom rada za 2014. godinu;
 5. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta opštine Danilovgrad opredijeljenih za projekte nevladinim organizacijama po konkursu za 2013. godinu;
 6. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2013. godinu;
 7. Informacija o stanju i realizaciji Programa izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata na području opštine Danilovgrad za 2013. godinu sa predlogom programa aktivnosti za 2014. godinu;
 8. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2014. godinu;
 9. Odluka  o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za ekrsproprijaciju nepokretnosti u KO Gorica;
 11. Odluka o osnivanju Fudbalskog kluba ,,Iskra,, Danilovgrad;
 12. Odluka o osnivanju Muškog rukometnog  kluba ,,Danilovgrad,,;
 13. Odluka o osnivanju Košarkaškog  kluba ,,Danilovgrad,,;
 14. Odluka o naknadi za rad članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 15. Odluka o naknadi za rad članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;
 16. Odluka o naknadi za rad članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •