Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10.11.2015.

USVOJENE ODLUKE NA IX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 05. NOVEMBRA 2015. GODINE

 

  1. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi;

  2. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Danilovgrad za period januar –jun 2015. godine;

  3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ,,Spuž“;

  4. Odluka odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ,,Ostrog – Glava Zete“;

  5. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije za vjerski objekat- Hram ,,Sveta Petka,, na kat. parceli broj 1950 KO Glavica u Danilovgradu;

  6. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter ,,Radio Danilovgrad,,;

  7. Odluka o davanju saglasnosti na  Statut Turističke organizacije opštine Danilovgrad;

  Statut Turističke organizacije opštine Danilovgrad

  1. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Opštinske izborne komisije.
 
 

 

 
 
 

. •