Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

03.03.2015.

USVOJENE ODLUKE NA VI SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 25. I 26. FEBRUARA 2015. GODINE

 

 1. Poslovni plan Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad za 2015. godinu sa dvogodišnjim finansijskim planom za 2015.- 2016. godinu,

 2. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu,

 3. Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad za 2015. godinu,

 4. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu,

 5. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Umjetnička kolonija za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu,

  Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2014. godinu

 6. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2014. godinu,

 7. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi opštine Danilovgrad za 2013.-2014. godinu.

 8. Odluku o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut i propise,

 9. Odluku o razrješenju i izboru jednog člana Savjeta za zaštitu životne sredine.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •