Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

17.06.2015.

USVOJENE ODLUKE NA VII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 12. I 15. JUNA 2015. GODINE

 

  1. Poslovni i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad za 2015. godinu.

  2. Izvještaj o radu i poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2014. godinu.

  3. Izvještaj o radu Turističke organizacije Danilovgrad za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu.

  4. Izvještaj o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godine i Akcionog  plana  za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godine u 2014. godini. 

  5. Izvještaj o radu i poslovanju Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu.

  6. Informacija o stanju i realizaciji Programa izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata na području opštine Danilovgrad u 2014. godini sa predlogom programa aktivnosti za 2015. godinu.

  7. Informacija o aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području opštine  Danilovgrad u 2014. godini sa Programom rada za 2015. godinu.

  8. Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine  Danilovgrad za 2014.  godinu.   

  9. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta opštine Danilovgrad opredijeljenih za projekte nevladinim organizacijama po  konkursu  za 2014. godinu.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •