Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

USVOJENE ODLUKE NA XIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 11. i 12. APRILA 2016. GODINE

 

 1. Odluka o razrješenju i imenovanju  predsjednika  Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad;
     
 2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu;

 3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i  člana  Savjeta  Javne ustanove  ,,Umjetnička kolonija“;

 4. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju predstavnika ispred Skupštine opštine Danilovgrad u Skupštinu Turističke organizacije;

 5. Poslovni i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad za 2016. godinu;

 6. Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2015. godinu sa Programom rada za 2016. godinu;

 7. Izvještaj  o radu i poslovanju Javne ustanove ''Centar za kulturu'' za 2015. godinu sa Programom rada za 2016. godinu;

 8. Izvještaj  o radu i poslovanju Javne ustanove ''Umjetnička kolonija'' za 2015. godinu sa Programom rada za 2016. godinu;

 9. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i  izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2015. godinu sa Programom rada za 2016. godinu;

 10. Izvještaj o radu Turističke organizacije opštine  Danilovgrad za 2015. godinu sa Programom rada za 2016. godinu;

 11. Izvještaj o radu i poslovanju Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad za 2015. godinu sa Programom rada za 2016. godinu;

 12. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta opštine Danilovgrad opredijeljenih za projekte nevladinim organizacijama po konkursu  za 2015. godinu;

 13. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2015. godinu;

  Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2015. godinu;

 14. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2016. godinu;

 15. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;

 16. Odluka o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Danilovgrad;

 17. Odluka o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Danilovgrad;

 18. Odluka o imenovanju Savjeta Radio Danilovgrad;

 19. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Bandići;

  Odluka o osnivanju Mjesne zajednice Bandići
  ;

 20. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Spuž;

  Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Spuž;

 21. Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji Skupštine opštine Danilovgrad i nevladinih organizacija;

 22. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika  i člana  Odbora za društvene djelatnosti.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •