Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

USVOJENE ODLUKE NA XIV SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 20. I 21. JUNA 2016. GODINE

 

1. Završni  račun Budžeta opštine Danilovgrad za 2015. godinu;

2. Poslovni plan Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad za 2016. godinu sa dvogodišnjim finansijskim planom za 2016.-2017. godinu;

3. Izvještaj o radu i poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad  za 2015. godinu;

4. Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu;

5. Izvještaj o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018.godine i Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018.godine u 2015. godini; 

6. Informacija o aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području opštine Danilovgrad u 2015. godini sa Programom rada za 2016. godinu;

7. Informacija o realizovanim investicijama FC Distribucija-Region 2 na području opštine Danilovgrad tokom 2015. godine i planiranim investicijama za 2016. godinu;

8. Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine Danilovgrad za 2015. godinu;

9. Informacija o kontroli upravne inspekcije Ministarstva unutrašnjih poslova u opštini Danilovgrad;

10. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Danilovgrad;

11. Odluka  o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika u opštini Danilovgrad;

12. Odluka o rodnoj ravnopravnosti u opštini Danilovgrad;

13. Odluka  o  osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija;

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Danilovgrad;

15. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju lokalnih puteva na području opštine Danilovgrad;

16. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad;

17. Odluka o  visini naknade  za rad članova Savjeta Radio Danilovgrad.

 

 

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •