Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

USVOJENE ODLUKE NA XIX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 28. MARTA 2017. GODINE

 

 1. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2016. godinu sa Programom rada za 2017. godinu.
 1. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove ''Umjetnička kolonija'' za 2016. godinu. 
 1. Izvještaj o  radu sa finansijskim pokazateljima Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2016.godinu.
 1. Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizacije Danilovgrad  za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o radu i poslovanju Opštinske organizacije Crvenog krsta      Danilovgrad za 2016. godinu sa Programom rada za 2017. godinu.
 1. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta opštine Danilovgrad opredijeljenih za projekte nevladinim organizacijama po konkursu  za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o radu Fudbalskog kluba ,,Iskra" sa finansijskim izvještajem za 2015. i 2016. godinu.
 1. Izvještaj o radu Košarkaškog kluba ,,Danilovgrad" sa finansijskim  izvještajem za 2015. i 2016.  godinu.
 1. Izvještaj o radu Muškog rukometnog kluba ,,Danilovgrad" sa finansijskim  izvještajem za 2015. i 2016.  godinu.
 1. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2017. godinu.
 1. Odluka o prodaji nepokretnosti kat. parcele br. 2138/1 u K.O. Pažići
 1. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Danilovgrad.
 1. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika  u opštini Danilovgrad.
 1. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad.
 1. Odluka o imenovanju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad.
 1. Odluka o razrješenju i imenovanju  predsjednika  i člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Danilovgrad;  
 1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju predstavnika ispred Skupštine opštine Danilovgrad u Skupštinu Turističke organizacije;
 1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju odbornika koji prisustvuju zaključenju brakova;
 1. Odluka o razrješenju  člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i  komunalno stambenu djelatnost;
 1. Odluka o razrješenju i imenovanju člana  Savjeta za predstavke i pritužbe.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •