Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

USVOJENE ODLUKE NA XIV SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 14. SEPTEMBRA 2016. GODINE

 

1. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi.

2. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Danilovgrad za period januar-jun 2016. godine.

3. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad,

4. Predlog odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Danilovgrad.

5. Predlog odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Danilovgrad.

6. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne komisije.

7. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •