Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

USVOJENE ODLUKE NA XVII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 27. DECEMBRA 2016. GODINE

 

 1. Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2017.godinu.

 2. Program rada Skupštine opštine Danilovgrad za 2017. godinu.

 3. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Danilovgrad – prihvatanje proslijeđenih kreditnih sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad.

 4. Poslovni plan Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad za 2017. godinu sa dvogodišnjim finansijskim planom za 2017. - 2018. godinu.

 5. Poslovni i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad za 2017. godinu.

 6. Program  rada Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2017.godinu.

 7. Program rada Javne ustanove ''Centar za kulturu'' za 2017. godinu.

 8. Program rada Javne ustanove ''Umjetnička kolonija'' za 2017. godinu.

 9. Program rada Turističke organizacije Danilovgrad sa finansijskim planom za 2017. godinu.

 10. Informacija o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad i DOO Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad za 2015. godinu.

 11. Odluka o donošenju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i  neopasnim građevinskim otpadom Opštine Danilovgrad za period 2016-2020.godina.

 12. Odluka o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Danilovgrad za period 2016.-2020.godina.

 

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •