Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SAOPŠTENJE

Dana 16.05.2018. godine, održana je XXV sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

1.Završni račun Budžeta opštine Danilovgrad za 2017. godinu.

2.Izvještaj o radu i poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad za 2017. godinu.

3.Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu.

4.Izvještaj o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godina za 2017. godinu.

5.Akcioni plan za implementaciju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godina u 2018. godini i implementaciju Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014.-2020. godina u 2018. godini.

6.Informacija o aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području opštine Danilovgrad u 2017. godini sa Programom rada za 2018. godinu.

7.Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine Danilovgrad za 2017. godinu.

8.Plan zaštite i spašavanja od požara.

9.Program uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2018. godinu.

10.Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.

11.Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Danilovgrad u dijelu GUR-a Danilovgrad i GUR-a Spuž u Danilovgradu.

12.Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje poslovnog prostora JU Centra za kulturu Danilovgrad.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •