Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

ODLUKA O VISINI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA FINANSIRANjE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA ZA 2018. GODINU

USKORO POČINJE SANACIJA PUTEVA

ODRŽANA SJEDNICA UDRUŽENJA BORACA NOR-a I ANTIFAŠISTA DANILOVGRAD

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACRTA ODLUKA O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NACRTA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

ODRŽAN SASTANAK SA RUKOVODSTVIMA UDRUŽENJA PENZIONERA I DIREKTOROM FONDA PIO

USVOJENE ODLUKE NA XXIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 26. DECEMBRA 2017. GODINE

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA I OPŠTINE DANILOVGRAD

INTERNI OGLAS

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

INTERNI OGLAS

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OSIGURANJA IMOVINE NA GODIŠNJEM NIVOU

URUČENI POKLON PAKETIĆI UDRUŽENJU DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU NVO „RASTIMO ZAJEDNO“

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

NAJAVA XXIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

AMBASADORKA REPUBLIKE FRANCUSKE POSJETILA DANILOVGRAD

OBAVJEŠTENjE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

IX SJEDNICA ZAJEDNIČKOG SAVJETODAVNOG ODBORA KOMITETA REGIONA EU I CRNE GORE

SVOME GRADU KROZ IGRU I PJESMU

PRIJEM NAJBOLJIH UČENIKA

DOBITNICI NAGRADE "9. DECEMBAR"

POSJETA MINISTRA ZDRAVLJA DR. KENAN HRAPOVIĆ U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

OBILAZAK PRIVREDNIH SUBJEKATA

OBILAZAK INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA II

OBILAZAK INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA

ŠAHOVSKI TURNIR – MEMORIJAL – "LJUBOMIR ĐUROVIĆ"

U srijedu, 06. decembra u 19h Opština Danilovgrad organizuje koncert građanima, koji će se održati povodom Dana opštine, 9. decembra "Svome gradu kroz pjemu i igru"
UČESTVUJU:
1. Slobodan Kovačević
2. Marinko Pavićević
3. Igor Đurović
4. Dejan Škuletić
5. Mila Nikić
6. Matija Đuričković - guslar
7. Sandra Đurović
8. Anđela Bošković
9. Plesni klub "Matrix"
10. FA ORO
11. FA Danilovgrad
12. Gimnastički klub Danilovgrad
13. Učenici muzičke škole ULAZ SLOBODAN !

URUČENE NAGRADE NAJBOLJIM SPORTISTIMA I SPORTSKIM KOLEKTIVIMA U 2017. GODINI

ISTORIJA U OKU UMJETNIKA

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PRIJEM NAJBOLJIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE OB DANILOVGRAD

PRIJEM NIKOLINE MILIĆ, POBJEDNICE NACIONALNOG TAKMIČENJA ZA NAJLJEPŠE PISMO GENERALNOM SEKRETARU UJEDINJENIH NACIJA

PRVA SJEDNICA POSLOVNOG SAVJETA OPŠTINE DANILOVGRAD

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKOG MOSTA U DANILOVGRADU

SAOPŠTENJE SA CENTRALNE JAVNE RASPRAVE ODRŽANE 27.11.2017. GODINE U OPŠTINI DANILOVGRAD

SVEČANO URUČIVANJE KLJUČEVA PROSVJETNIM RADNICIMA U DANILOVGRADU

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2018. GODINU

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

XVIII CRNOGORSKI FESTIVAL HUMORA, SATIRE I KARIKATURE

PUTEVIMA EU

ŠEF DELEGACIJE EU U CRNOJ GORI POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

PRIJEM STIPENDISTA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

LISTA STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA

JAVNA RASPRAVA POVODOM PREDLOGA PROGRAMSKIH SADRŽAJA LJE "RADIO DANILOVGRAD" DOO ZA 2018. 2019. I 2020. GODINU

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

NACRT ODLUKE O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA I SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA RADI OBRADE NA TERITORIJI OPŠTINE DANILOVGRAD

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA OPŠTINSKIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA OPŠTINSKIH FUNKCIONERA I STARJEŠINA ORGANA LOKALNE UPRAVE

POSJETA MINISTARKE JAVNE UPRAVE OPŠTINI DANILOVGRAD

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

PRAVILNIK O POSTUPKU HITNE NABAVKE - DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ, ODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE DANILOVGRAD

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

PRAVILNIK ZA POSTUPANjE OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

PRAVILNIK O POSTUPKU HITNE NABAVKE

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

PROMOCIJA ZBIRKE POEZIJE "PREDUGO TE NEMA" AUTORKA DRAGANA MRKIĆ

DELEGACIJA KINESKE ASOCIJACIJE ZA MEĐUNARODNO PRIJATELJSTVO GRADOVA POSJETILA LOKALNU UPRAVU

POSJETA AMBASADORA UJEDINjENIH ARAPSKIH EMIRATA

OBNOVLJENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST - MJESNA ZAJEDNICA ,,SPUŽ”

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE "9 DECEMBAR" ZA 2017. GODINU

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

POTPISANI UGOVORI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

USPJEŠNA EVAKUACIJA SA SINJAJEVINE I LUKAVICE

AMBASADOR REPUBLIKE SLOVENIJE NJ.E.MITJA MOČNIK BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "PUTEVIMA EU" U ERDUTU U HRVATSKOJ

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GUR-A DANILOVGRADA I GUR-A SPUŽA U DANILOVGRADU

MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD

UREĐENJE DVORIŠTA JU CENTAR ZA KULTURU

USVOJENE ODLUKE NA XXI SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 19. SEPTEMBRA 2017. GODINE

ODLUKA O REALIZACIJI SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE DANILOVGRAD OPREDIJELJENIH ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA 2017.GODINU

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

IPA SEKCIJA CRNA GORA I SUBNOR DANILOVGRAD POLOŽILI VIJENAC

ODRŽANI IV SPORTSKO-REKREATIVNI SUSRETI IPA SEKCIJA

PRIJEM VAJARA, UČESNIKA 45. INTERNACIONALNOG SIMPOZIJUMA SKULPTURE 2017. GODINE

SAOPŠTENJE SA XXI SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

AMBASADOR BOSNE I HERCEGOVINE NJ.E. ĐORĐE LATINOVIĆ BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

BIZNIS KARAVAN OBIŠAO DANILOVGRAD

PRIJEM I NAGRAĐIVANJE PRIPADNIKA SLUŽBE ZAŠTITE

OPŠTINA DANILOVGRAD SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI RASPISUJE KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2017-2018 GODINU

NAJAVA XXI SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

POSJETA DR ŽELJKA BOGETIĆA

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OPŠTINA DANILOVGRAD POŽELJELA ĐACIMA PRVACIMA SREĆAN POLAZAK U ŠKOLU

ZATVORENA MANIFESTACIJA "SPUŠKO LJETO 2017"

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GUR-a DANILOVGRADA I GUR-a SPUŽA U DANILOVGRADU

ZAVRŠENA MANIFESTACIJA RIJEKOM ZETOM

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OTVORENA MANIFESTACIJA "RIJEKOM ZETOM 2017"

ZATVORENE III BJELOPAVLIĆKE SPORTSKE IGRE

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OTVARANJE TRADICIONALNE MANIFESTACIJE "RIJEKOM ZETOM 2017"

IGRE STARE CRNE GORE

"SPUŠKO LJETO 2017." TAKMIČENJE U SPREMANJU RIBLJE ČORBE

"SPUŠKO LJETO 2017." TAKMIČENJE U SKOKOVIMA

PRAVILNIK ZA POSTUPANJE DIREKCIJE ZA SAOBRAĆAJ, ODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČIJU OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

PRAVILNIK O POSTUPANJU OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017.GODINU

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA KONSULTATIVNI SASTANAK

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA NVO-A ZA FINASIRANJE OD STRANE OPŠTINE DANILOVGRAD U 2017.GODINI

PREDLOŽENA PROJEKTNA FORMA

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

BESPLATNI UDŽBENICI ZA ĐAKE PRVAKE

ZATVARANJE XXI KATUNSKIH SPORTSKIH IGARA

OTVORENE III BJELOPAVLIĆKE SPORTSKE IGRE

PRIJEM RUKOVODSTVA FK "ISKRA"

ILINDAN NA SINJAJEVINI

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

ZATVARANJE XXI KATUNSKIH SPORTSKIH IGARA

ISPRAVKA INTERNOG OGLASA UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

III BJELOPAVLIĆKE SPORTSKE IGRE

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SASTANAK PARTNERA U PROJEKTU "ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM KROZ OSNIVANJE I RAD USLUŽNOG CENTRA CRVENOG KRSTA DANILOVGRAD"

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

POLOŽEN VIJENAC NA LAZINAMA

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

ODRŽAN SASTANAK POVODOM POŽARA

OTVORENO "SPUŠKO LJETO 2017."

SVEČANO OTVORENE XXI KATUNSKE SPORTSKE IGRE

POLOŽEN VIJENAC NA SPOMENIKU PALIM BORCIMA

PRIJEM UČESNIKA V INTERNACIONALNOG FESTIVALA FOLKLORA

U DANILOVGRADU OTVOREN V INTERACIONALNI FESTIVAL FOLKLORA

POLAGANJE VIJENCA U SPOMEN DOMU "MARTINIĆKA BITKA"

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

GRAĐANIMA DANILOVGRADA I CRNE GORE SREĆAN DAN DRŽAVNOSTI

POTPREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE I MINISTAR POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA MR MILUTIN SIMOVIĆ BORAVIO U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

SPUŠKO LJETO 2017.

XXI KATUNSKE SPORTSKE IGRE

V INTERNACIONALNI FESTIVAL FOLKLORA

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBILAZAK REVITALIZOVANOG JEZERA NA PONIKVICI

SAOPŠTENJE SA XX SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

PRIJEM UČESNIKA NAGRAĐENE PREDSTAVE "O ĆUTANJU I DRUGIM IMITACIJAMA SREĆE"

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

PRIJEM DOBITINIKA DIPLOME "LUČA"

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I IZGRADNJA NOVE KANALIZACIONE MREŽE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

XX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD: 30.06.2017

ODRŽANA 32. SJEDNICA NACIONALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ, KLIMATSKE PROMJENE I INTEGRALNO UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

IZMJENA OGLASA O JAVNOJ LICITACIJI O PRODAJI KAT. PAR. BR. 2138/1, LN 574 KO DANILOVGRAD

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

JAVNA LICITACIJA O PRODAJI KAT. PAR. BR. 2138/1, LN 574 KO DANILOVGRAD

POČETAK RADOVA NA TRAFOSTANICI STS "FRUTAK 3"

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

ODRŽANA OSMA SJEDNICA ZAJEDNIČKOG SAVJETODAVNOG ODBORA KOMITETA REGIONA EU I CRNE GORE

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE

ZAPISNIK O PRIJEMU KONKURSNIH RADOVA, OBJAVA REZULATATA JAVNOG KONKURSA, ODLUKA ŽIRIJA, DOBITNICI NAGRADA I IZVJEŠTAJ ŽIRIJA ZA KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO IDEJNO RJEŠENJE POSLOVNOG OBJEKTA U ZAHVATU DUP "DANILOVGRAD-CENTAR", NA K. P. BR. 510/21 I 510/4 KO DANILOVGRAD

DOBITNICI NAGRADA:
1. nagrada: KVADRITEKTURA
2. nagrada: DCCGPGDG21H
3. nagrada: NAS-R
3. nagrada: AMKDO1

29.05.2017. JAVNI POZIV OVLAŠĆENOM PREDLAGAČU ZA PODNOŠENJE PREDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA SAVJETA RADIO DANILOVGRAD

29.05.2017. JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

29.05.2017. JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE

KONCERT GRAĐANIMA DANILOVGRADA POVODOM 11 GODINA NEZAVISNOSTI

RADNA POSJETA OPŠTINI GROSUPLJE, SLOVENIJA

USVOJENE ODLUKE NA XIX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 28. MARTA 2017. GODINE

NAJAVA IZLOŽBE ELE BOŽOVIĆ PROSTOR I VRIJEME

“SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA NOR-a 1941-1945 U OPŠTINI DANILOVGRAD”

OBILJEŽEN 9. MAJ - DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DUP "SPUŽ"

KAMPANJA "ZAUSTAVIMO NASILJE"

JAVNI RAZGOVOR O RODITELJIMA I DJECI U OKVIRU KAMPANJE "ZAUSTAVIMO NASILJE"

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OTVOREN GRADSKI VEŠERAJ

PRIJEM UČESNICA MANIFESTACIJE "CRNA GORA U RITMU EVROPE"

NAJAVA XIX SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

NAJAVA DOGAĐAJA U OPŠTINI DANILOVGRAD

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

MINISTAR EVOPSKIH POSLOVA ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

RJEŠENJE KOMUNALNA POLICIJA

AMBASADOR REPUBLIKE HRVATSKE NJ.E. VESELKO GRUBIŠIĆ BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

ODRŽANA SJEDNICA LOKALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

AKCIJA - SAT ZA PLANETU

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

JAVNI OGLAS ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA PODSTICANJE DIREKTNIH INVESTICIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO IDEJNO RJEŠENJE POSLOVNOG OBJEKTA U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČOG PLANA „DANILOVGRAD - CENTAR“

IZVJEŠTAJ SA SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU

OBAVJEŠTENJE, ZAPISNIK O PRIJEMU KONKURSNIH RADOVA, OBJAVA REZULATATA JAVNOG KONKURSA, ODLUKA ŽIRIJA I IZVJEŠTAJ ŽIRIJA ZA KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO IDEJNO RJEŠENJE POSLOVNOG OBJEKTA U ZAHVATU DUP "DANILOVGRAD-CENTAR", NA K. P. BR. 510/21 I 510/4 KO DANILOVGRAD

OBAVJEŠTENJE O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

SAMOSTALNA IZLOŽBA SLIKA OKSANE SLJUSARENKO

SAOPŠTENjE SA XVIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

NAJAVA XVIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD - PO HITNOM POSTUPKU

PREDSJEDNIK ĐURANOVIĆ UČESTVOVAO NA 8. PLENARNOJ SJEDNICI ARLEM-a

AMBASADOR KIPRA CONSTANTINOS ELIADES BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PROGRAM UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU

ZAKLjUČAK

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANJA KEMAL PURIŠIĆ BORAVIO U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

ODRŽANA PREZENTACIJA MJERA AGROBUDŽETA ZA 2017. GODINU

PREZENTACIJA MJERA AGROBUDŽETA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O VISINI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA FINANSIRANjE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA ZA 2017. GODINU

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

PRIJEM PRIPADNIKA SPECIJALNE ANTITERORISTIČKE JEDINICE I SLUŽBE ZAŠTITE DANILOVGRAD

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

USVOJENE ODLUKE NA XVII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 27. DECEMBRA 2016. GODINE

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

OBAVJEŠTENjE O SPROVEDENOJ AKCIJI SPAŠAVANjA 13.01.2017

SAOPŠTENJE TIMA ZA UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
   

:: Kontakt

Pisite nam!
 
   

:: Mediji

Danilovgradske novine

»Danilovgradske novine«
izlaze na Dan Opštine

emituje program na
 92,9 MHz FM

 
   
 
 

.  

Opština Danilovgrad nalazi se u središnjem dijelu Crne Gore. Zauzima površinu od 501 km2. Graniči se sa opštinama: Podgorica, Nikšić, Cetinje i Kolašin, sa kojima je povezana dobrim komunikacijama.

Bjelopavlićka ravnica zauzima površinu od oko 160 km2. Kroz nju protiče rijeka Zeta, što daje mogućnost za intenzivan razvoj poljoprivrede.

   
   

DanilovgradNa jugozapadu se prostire planina Garač, sa najvišim vrhom od 1436 metara, a sjeveroistočno se uzdiže planina Prekornica, sa najvišim vrhom od 1927 metara.

Planinski dio je bogat šumom. Ti predjeli su pogodni za razvoj turizma, a naročito na prostorima Vukotice, Studenog, Ponikvice, Borovog Dola, Ivanj Uba i Topolova.

Prema posljednjem popisu opština ima 18.472 stanovnika. Administrativni i kulturni centar opštine je Danilovgrad, sa preko 5.000 stanovnika.

 
     
     
       
   

ODLUKA O VISINI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA FINANSIRANjE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA ZA 2018. GODINU

 
       
   

USKORO POČINJE SANACIJA PUTEVA

 
       
   

ODRŽANA SJEDNICA UDRUŽENJA BORACA NOR-a I ANTIFAŠISTA DANILOVGRAD

 
       
   

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACRTA ODLUKA O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

 
       
   

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NACRTA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

 
       
   

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 
       
   

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

 
       
   

ODRŽAN SASTANAK SA RUKOVODSTVIMA UDRUŽENJA PENZIONERA I DIREKTOROM FONDA PIO

 
       
   

USVOJENE ODLUKE NA XXIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 26. DECEMBRA 2017. GODINE

 
       
   

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA I OPŠTINE DANILOVGRAD

 
       
   

INTERNI OGLAS

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

INTERNI OGLAS

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OSIGURANJA IMOVINE NA GODIŠNJEM NIVOU

 
       
   

URUČENI POKLON PAKETIĆI UDRUŽENJU DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU NVO „RASTIMO ZAJEDNO“

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

NAJAVA XXIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

 
       
   

AMBASADORKA REPUBLIKE FRANCUSKE POSJETILA DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTENjE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 
       
   

IX SJEDNICA ZAJEDNIČKOG SAVJETODAVNOG ODBORA KOMITETA REGIONA EU I CRNE GORE

 
       
   

SVOME GRADU KROZ IGRU I PJESMU

 
       
   

PRIJEM NAJBOLJIH UČENIKA

 
       
   

DOBITNICI NAGRADE "9. DECEMBAR"

 
       
   

POSJETA MINISTRA ZDRAVLJA

DR. KENAN HRAPOVIĆ U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

OBILAZAK PRIVREDNIH SUBJEKATA

 
       
   

OBILAZAK INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA II

 
       
   

OBILAZAK INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA

 
       
   

ŠAHOVSKI TURNIR – MEMORIJAL – "LJUBOMIR ĐUROVIĆ"

 
       
   

U srijedu, 06. decembra u 19h Opština Danilovgrad organizuje koncert građanima, koji će se održati povodom Dana opštine, 9. decembra "Svome gradu kroz pjemu i igru" UČESTVUJU:

1. Slobodan Kovačević

2. Marinko Pavićević

3. Igor Đurović

4. Dejan Škuletić

5. Mila Nikić
6. Matija Đuričković - guslar
7. Sandra Đurović
8. Anđela Bošković
9. Plesni klub "Matrix"
10. FA ORO
11. FA Danilovgrad
12. Gimnastički klub Danilovgrad
13. Učenici muzičke škole
ULAZ SLOBODAN !

 
       
   

URUČENE NAGRADE NAJBOLJIM SPORTISTIMA I SPORTSKIM KOLEKTIVIMA U 2017. GODINI

 
       
   

ISTORIJA U OKU UMJETNIKA

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SLUŽBE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 
       
   

PRIJEM NAJBOLJIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE OB DANILOVGRAD

 
       
   

PRIJEM NIKOLINE MILIĆ, POBJEDNICE NACIONALNOG TAKMIČENJA ZA NAJLJEPŠE PISMO GENERALNOM SEKRETARU UJEDINJENIH NACIJA

 
       
   

PRVA SJEDNICA POSLOVNOG SAVJETA OPŠTINE DANILOVGRAD

 
       
   

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRADSKOG MOSTA U DANILOVGRADU

 
       
   

SAOPŠTENJE SA CENTRALNE JAVNE RASPRAVE ODRŽANE 27.11.2017. GODINE U OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

SVEČANO URUČIVANJE KLJUČEVA PROSVJETNIM RADNICIMA U DANILOVGRADU

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2018. GODINU

 
       
   

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

XVIII CRNOGORSKI FESTIVAL HUMORA, SATIRE I KARIKATURE

 
       
   

PUTEVIMA EU

 
       
   

ŠEF DELEGACIJE EU U CRNOJ GORI POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

PRIJEM STIPENDISTA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

LISTA STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA

 
       
   

JAVNA RASPRAVA POVODOM PREDLOGA PROGRAMSKIH SADRŽAJA LJE "RADIO DANILOVGRAD" DOO ZA 2018. 2019. I 2020. GODINU

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

NACRT ODLUKE O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA I SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA RADI OBRADE NA TERITORIJI OPŠTINE DANILOVGRAD

 

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA OPŠTINSKIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA OPŠTINSKIH FUNKCIONERA I STARJEŠINA ORGANA LOKALNE UPRAVE

 
       
   

POSJETA MINISTARKE JAVNE UPRAVE OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

PRAVILNIK O POSTUPKU HITNE NABAVKE - DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ, ODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

PRAVILNIK ZA POSTUPANjE OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENjA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 
       
   

PRAVILNIK O POSTUPKU HITNE NABAVKE

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

PROMOCIJA ZBIRKE POEZIJE "PREDUGO TE NEMA" AUTORKA DRAGANA MRKIĆ

 
       
   

DELEGACIJA KINESKE ASOCIJACIJE ZA MEĐUNARODNO PRIJATELJSTVO GRADOVA POSJETILA LOKALNU UPRAVU

 
       
   

POSJETA AMBASADORA UJEDINjENIH ARAPSKIH EMIRATA

 
       
   

OBNOVLJENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST - MJESNA ZAJEDNICA ,,SPUŽ”

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

 
       
   

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE "9 DECEMBAR" ZA 2017. GODINU

 
       
   

OBAVJEŠTNjE ZA JAVNOST

 
       
   

POTPISANI UGOVORI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 
       
   

USPJEŠNA EVAKUACIJA SA SINJAJEVINE I LUKAVICE

 
       
   

AMBASADOR REPUBLIKE SLOVENIJE NJ.E.MITJA MOČNIK BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "PUTEVIMA EU" U ERDUTU U HRVATSKOJ

 
       
   

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GUR-A DANILOVGRADA I GUR-A SPUŽA U DANILOVGRADU

 
       
   

MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD

 
       
   

UREĐENJE DVORIŠTA JU CENTAR ZA KULTURU

 
       
   

USVOJENE ODLUKE NA XXI SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 19. SEPTEMBRA 2017. GODINE

 
       
   

ODLUKA O REALIZACIJI SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE DANILOVGRAD OPREDIJELJENIH ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA 2017.GODINU

 
       
   

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 
       
   

IPA SEKCIJA CRNA GORA I SUBNOR DANILOVGRAD POLOŽILI VIJENAC

 
       
   

ODRŽANI IV SPORTSKO-REKREATIVNI SUSRETI IPA SEKCIJA

 
       
   

PRIJEM VAJARA, UČESNIKA 45. INTERNACIONALNOG SIMPOZIJUMA SKULPTURE 2017. GODINE

 
       
   

SAOPŠTENJE SA XXI SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

 
       
   

AMBASADOR BOSNE I HERCEGOVINE NJ.E. ĐORĐE LATINOVIĆ BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

BIZNIS KARAVAN OBIŠAO DANILOVGRAD

 
       
   

PRIJEM I NAGRAĐIVANJE PRIPADNIKA SLUŽBE ZAŠTITE

 
       
   

OPŠTINA DANILOVGRAD SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI RASPISUJE KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2017-2018 GODINU

 
       
   

NAJAVA XXI SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

 
       
   

POSJETA DR ŽELJKA BOGETIĆA

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OPŠTINA DANILOVGRAD POŽELJELA ĐACIMA PRVACIMA SREĆAN POLAZAK U ŠKOLU

 
       
   

ZATVORENA MANIFESTACIJA "SPUŠKO LJETO 2017"

 
       
   

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GUR-a DANILOVGRADA I GUR-a SPUŽA U DANILOVGRADU

 
       
   

ZAVRŠENA MANIFESTACIJA "RIJEKOM ZETOM 2017"

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

 
       
   

OTVORENA MANIFESTACIJA "RIJEKOM ZETOM 2017"

 
       
   

ZATVORENE III BJELOPAVLIĆKE SPORTSKE IGRE

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OTVARANJE TRADICIONALNE MANIFESTACIJE "RIJEKOM ZETOM 2017"

 
       
   

IGRE STARE CRNE GORE

 
       
   

"SPUŠKO LJETO 2017."

TAKMIČENJE U SPREMANJU RIBLJE ČORBE

 
       
   

"SPUŠKO LJETO 2017."

TAKMIČENJE U SKOKOVIMA

 
       
   

PRAVILNIK ZA POSTUPANJE DIREKCIJE ZA SAOBRAĆAJ, ODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČIJU OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 
       
   

PRAVILNIK O POSTUPANJU OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 
       
   

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017.GODINU

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA KONSULTATIVNI SASTANAK

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA NVO-A ZA FINASIRANJE OD STRANE OPŠTINE DANILOVGRAD U 2017.GODINI

 

PREDLOŽENA PROJEKTNA FORMA

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

 
       
   

BESPLATNI UDŽBENICI ZA ĐAKE PRVAKE

 
       
   

ZATVARANJE XXI KATUNSKIH SPORTSKIH IGARA

 
       
   

OTVORENE III BJELOPAVLIĆKE SPORTSKE IGRE

 
       
   

PRIJEM RUKOVODSTVA FK "ISKRA"

 
       
   

ILINDAN NA SINJAJEVINI

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

 
       
   

ZATVARANJE XXI KATUNSKIH SPORTSKIH IGARA

 
       
   

ISPRAVKA INTERNOG OGLASA UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 
       
   

III BJELOPAVLIĆKE SPORTSKE IGRE

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 
       
   

SASTANAK PARTNERA U PROJEKTU "ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM KROZ OSNIVANJE I RAD USLUŽNOG CENTRA CRVENOG KRSTA DANILOVGRAD"

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

POLOŽEN VIJENAC NA LAZINAMA

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

ODRŽAN SASTANAK POVODOM POŽARA

 
       
   

OTVORENO "SPUŠKO LJETO 2017."

 
       
   

SVEČANO OTVORENE XXI KATUNSKE SPORTSKE IGRE

 
       
   

POLOŽEN VIJENAC NA SPOMENIKU PALIM BORCIMA

 
       
   

PRIJEM UČESNIKA V INTERNACIONALNOG FESTIVALA FOLKLORA

 
       
   

U DANILOVGRADU OTVOREN V INTERACIONALNI FESTIVAL FOLKLORA

 
       
   

POLAGANJE VIJENCA U SPOMEN DOMU "MARTINIĆKA BITKA"

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

GRAĐANIMA DANILOVGRADA I CRNE GORE SREĆAN DAN DRŽAVNOSTI

 
       
   

POTPREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE I MINISTAR POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA MR MILUTIN SIMOVIĆ BORAVIO U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

SPUŠKO LJETO 2017.

 
       
   

XXI KATUNSKE SPORTSKE IGRE

 
       
   

V INTERNACIONALNI FESTIVAL FOLKLORA

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBILAZAK REVITALIZOVANOG JEZERA NA PONIKVICI

 
       
   

SAOPŠTENJE SA XX SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

PRIJEM UČESNIKA NAGRAĐENE PREDSTAVE "O ĆUTANJU I DRUGIM IMITACIJAMA SREĆE"

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

PRIJEM DOBITINIKA DIPLOME "LUČA"

 
       
   

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I IZGRADNJA NOVE KANALIZACIONE MREŽE

 
       
   

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

XX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD: 30.06.2017

 
       
   

ODRŽANA 32. SJEDNICA NACIONALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ, KLIMATSKE PROMJENE I INTEGRALNO UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

IZMJENA OGLASA O JAVNOJ LICITACIJI O PRODAJI KAT. PAR. BR. 2138/1, LN 574 KO DANILOVGRAD

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

JAVNA LICITACIJA O PRODAJI KAT. PAR. BR. 2138/1, LN 574 KO DANILOVGRAD

 
       
   

POČETAK RADOVA NA TRAFOSTANICI STS "FRUTAK 3"

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

ODRŽANA OSMA SJEDNICA ZAJEDNIČKOG SAVJETODAVNOG ODBORA KOMITETA REGIONA EU I CRNE GORE

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE

 
       
   

ZAPISNIK O PRIJEMU KONKURSNIH RADOVA, OBJAVA REZULATATA JAVNOG KONKURSA, ODLUKA ŽIRIJA, DOBITNICI NAGRADA I IZVJEŠTAJ ŽIRIJA ZA KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO IDEJNO RJEŠENJE POSLOVNOG OBJEKTA U ZAHVATU DUP "DANILOVGRAD-CENTAR", NA K. P. BR. 510/21 I 510/4 KO DANILOVGRAD

 

DOBITNICI NAGRADA:

1. nagrada: KVADRITEKTURA

2. nagrada: DCCGPGDG21H

3. nagrada: NAS-R

3. nagrada: AMKDO1

 
       
   

29.05.2017.

JAVNI POZIV OVLAŠĆENOM PREDLAGAČU ZA PODNOŠENJE PREDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA SAVJETA RADIO DANILOVGRAD

 
       
   

29.05.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

 
       
   

29.05.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE

 
       
   

KONCERT GRAĐANIMA DANILOVGRADA POVODOM 11 GODINA NEZAVISNOSTI

 
       
   

RADNA POSJETA OPŠTINI GROSUPLJE, SLOVENIJA

 
       
   

USVOJENE ODLUKE NA XIX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 28. MARTA 2017. GODINE

 
       
   

NAJAVA IZLOŽBE

ELE BOŽOVIĆ

PROSTOR I VRIJEME

 
       
   

“SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA NOR-a 1941-1945 U OPŠTINI DANILOVGRAD”

 
       
   

OBILJEŽEN 9. MAJ - DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE

 
       
   

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DUP "SPUŽ"

 
       
   

KAMPANJA "ZAUSTAVIMO NASILJE"

 
       
   

JAVNI RAZGOVOR O RODITELJIMA I DJECI U OKVIRU KAMPANJE "ZAUSTAVIMO NASILJE"

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OTVOREN GRADSKI VEŠERAJ

 
       
   

PRIJEM UČESNICA MANIFESTACIJE "CRNA GORA U RITMU EVROPE"

 
       
   

NAJAVA XIX SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

 
       
   

NAJAVA DOGAĐAJA U OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

 
       
   

MINISTAR EVOPSKIH POSLOVA ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

RJEŠENJE

KOMUNALNA POLICIJA

 
       
   

AMBASADOR REPUBLIKE HRVATSKE NJ.E. VESELKO GRUBIŠIĆ BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

ODRŽANA SJEDNICA LOKALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

AKCIJA - SAT ZA PLANETU

 
       
   

INTERNI OGLAS UNUTAR ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

JAVNI OGLAS ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA PODSTICANJE DIREKTNIH INVESTICIJA

 
       
   

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO IDEJNO RJEŠENJE POSLOVNOG OBJEKTA U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČOG PLANA „DANILOVGRAD - CENTAR“

 
       
   

IZVJEŠTAJ SA SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU

 
       
   

OBAVJEŠTENJE, ZAPISNIK O PRIJEMU KONKURSNIH RADOVA, OBJAVA REZULATATA JAVNOG KONKURSA, ODLUKA ŽIRIJA I IZVJEŠTAJ ŽIRIJA ZA KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO IDEJNO RJEŠENJE POSLOVNOG OBJEKTA U ZAHVATU DUP "DANILOVGRAD-CENTAR", NA K. P. BR. 510/21 I 510/4 KO DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTENJE O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

SAMOSTALNA IZLOŽBA SLIKA OKSANE SLJUSARENKO

 
       
   

SAOPŠTENjE SA XVIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

 
       
   

NAJAVA XVIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD - PO HITNOM POSTUPKU

 
       
   

PREDSJEDNIK ĐURANOVIĆ UČESTVOVAO NA 8. PLENARNOJ SJEDNICI ARLEM-a

 
       
   

AMBASADOR KIPRA CONSTANTINOS ELIADES BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PROGRAM UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU

ZAKLjUČAK
 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANJA KEMAL PURIŠIĆ BORAVIO U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

ODRŽANA PREZENTACIJA MJERA AGROBUDŽETA ZA 2017. GODINU

 
       
   

PREZENTACIJA MJERA AGROBUDŽETA ZA 2017. GODINU

 
       
   

ODLUKA O VISINI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA FINANSIRANjE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA ZA 2017. GODINU

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

PRIJEM PRIPADNIKA SPECIJALNE ANTITERORISTIČKE JEDINICE I SLUŽBE ZAŠTITE DANILOVGRAD

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

USVOJENE ODLUKE NA XVII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD ODRŽANE 27. DECEMBRA 2016. GODINE

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

OBAVJEŠTENjE O SPROVEDENOJ AKCIJI SPAŠAVANjA 13.01.2017

 
       
   

SAOPŠTENJE TIMA ZA UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

 
       
   

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

 
       
   

 

AKTUELNOSTI 2016.

 

 
       
   


AKTUELNOSTI 2015.

 
       
   

 

AKTUELNOSTI 2014.

 

 
       
   


AKTUELNOSTI 2013.

 
       
   

 

AKTUELNOSTI 2012.

 

 
       
   


RANIJE AKTUELNOSTI

 
       
   

 

  

 
 

 

Sajt je optimizovan za rezoluciju 800 х 600 i za Internet Explorer 5/6